Raport bieżący 36/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 listopada 2019r. roku wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu:

1. Waldemar Ryszard Lipka ? 868.348 akcji, co uprawnia do 868.348 głosów, które stanowią 18,55 % w ogólnej liczbie głosów, a na tym NWZ stanowiły 30,19 % głosów;

2. "GRAND? Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie ? 201.550 akcji, co uprawnia do 201.550 głosów, które stanowią 4,31 % w ogólnej liczbie głosów, a na tym NWZ stanowiły 7,01 % głosów;

3. Danuta Knabe ? 955.482 akcji, co uprawnia do 955.482 głosów, które stanowią 20,41 % w ogólnej liczbie głosów, a na tym NWZ stanowiły 33,22 % głosów;

4. Witold Knabe ? 327.669 akcji, co uprawnia do 327.669 głosów, które stanowią 7,00 % w ogólnej liczbie głosów, a na tym NWZ stanowiły 11,39 % głosów;

5. Edward Łaskawiec ? 442.022 akcji co uprawnia do 442.022 głosów, które stanowią 9,44 % w ogólnej liczbie głosów, a na tym NWZ stanowiły 15,37 % głosów. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 Waldemar Lipka Prezes Zarządu