Raport bieżący 41/2019

Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Kwidzynie, informuje, że w dniu 18 listopada 2019r. zostało doręczone do Spółki zależnej od Emitenta ? OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. w Olsztynie postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w/w spółki. Kapitał został obniżony z 11.645.000 zł do kwoty 7.731.980 zł, w wyniku umorzenia 391.302 akcji spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 Waldemar Lipka Prezes Zarządu