Raport bieżący 46/2019

arząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 22 listopada 2019r. zawarł w formie aktu notarialnego Umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości obejmującej prawo wieczystego użytkowania działki nr 55 o powierzchni 1.1758 ha wraz z własnością posadowionych na niej budynków objętych księgą wieczystą nr GD1I/00033213/1, położonej w Kwidzynie przy ul. Piastowskiej 39 za cenę 3.444.000 zł brutto. Strony ustaliły, że zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi do dnia 20 grudnia 2019r. Kupujący w dniu 25 listopada 2019r. dokonał wpłaty 100.000 zł tytułem zadatku.

O zawarciu umowy przyrzeczonej Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.