Raport bieżący 52/2019

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 27 listopada 2019r. Rada Nadzorcza OZGraf Olsztyńskich Zakładów Graficznych S.A., spółki zależnej od PPH KOMPAP S.A., przyjęła rezygnację Pana Piotra Cioska ? Prezesa Zarządu Spółki z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2019r. Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki delegowała Pana Waldemara Lipkę ? Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-02 Waldemar Lipka Prezes Zarządu