Raport bieżący 58/2019


Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Kwidzynie, informuje, że w dniu 10 grudnia 2019r. zostało doręczone do Spółki zależnej od Emitenta – Białostockich Zakładów Graficznych S.A. w Białymstoku postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w/w spółki. Kapitał został obniżony z 8832040 zł do kwoty 8803230 zł, w wyniku umorzenia 2.881 akcji spółki.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-11 Waldemar Lipka Prezes Zarządu