Podstawa Prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 24 listopada 2020r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Spółkę GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki – Panem Waldemarem Lipką.

Zgodnie z powyższym zawiadomieniem, Grand Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w dniach17-24.11.2020r. sprzedał na rynku XWAR-GPW łącznie 16 896 akcji Spółki PPHU KOMPAP SA – PLKOMPP00017 NR LEI; 259400ZY14STWPJU9S15 po średniej cenie 8,51 PLN.

Z uwagi na awarię systemu teleinformatycznego uniemożliwiającego przekazanie powiadomienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przekazanie powiadomienia nastąpiło na adres poczty elektronicznej wskazany w tym celu przez KNF. Jednocześnie spółka Grand niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego przekaże powiadomienie o powyższych transakcjach po raz kolejny za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie https://19mar.knf.gov.pl.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-25 Waldemar Lipka Prezes Zarządu