Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 30 listopada 2020r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Waldemara Lipkę – Prezesa Zarządu Emitenta, o których wcześniej informował w trybie awaryjnym i o których spółka poinformowała w drodze raportu bieżącego nr 64/2020.

Ponowne powiadomienie o przedmiotowych transakcjach wysłane do KNF po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego stanowi załącznik do niniejszego raport.

 

ZAŁĄCZNIKI (000ARZ1GC9ANHEJJ.zip).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-30 Waldemar Lipka Prezes Zarządu