Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. (''Emitent'') informuje, że w dniu 10 stycznia 2022 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Pana Waldemara Lipkę - Prezesa Zarządu Emitenta.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. (000E7LU3FO5NXQV6).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-10 Waldemar Lipka Prezes Zarządu