Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. (''Emitent'') informuje, że w dniu 4 marca 2022 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez Spółkę GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki - Panem Waldemarem Lipką.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. (000EP2YH68MINRV5).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-04 Waldemar Lipka Prezes Zarządu