Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. (''Emitent'') informuje, że w dniu 15 marca 2022 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Pana Waldemara Lipkę - Prezesa Zarządu Emitenta.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. (000ESG76657I3SUT).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-15 Waldemar Lipka Prezes Zarządu