Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. (''Emitent'') informuje, że w dniu 29 lipca 2022 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Prezesa Zarządu Emitenta - Pana Waldemara Lipkę.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. (000FUZH7MFDIJ66F).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-29 Waldemar Lipka Prezes Zarządu