Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. (''Emitent'') informuje, że w dniu 16 września 2022 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Spółkę Grand Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki - Panem Waldemarem Lipką.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. (000G2SMW5FQETX9E).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-16 Waldemar Lipka Prezes Zarządu