Raport bieżący nr 48/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach informuje, że wobec złożenia w dniu 7 września 2020r. rezygnacji przez Pana Marka Głuchowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 7 września 2020r. powołała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Pana Jakuba Knabe. Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 września 2020r. Pan Marek Głuchowski będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-07 Waldemar Lipka Prezes Zarządu