Raport bieżący nr 37/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 czerwca 2021 roku wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. (000CDJYO1M072M2D.zip).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-17 Waldemar Lipka Prezes Zarządu