Raport bieżący nr 56/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach informuje że w dniu 20 września 2021 r. otrzymał rezygnację złożoną przez Pana Dariusza Lipkę z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A., datowaną na dzień 17 września 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-22 Waldemar Lipka Prezes Zarządu