Raport bieżący nr 4/2023

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 21 marca 2023r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Prezesa Zarządu Spółki - Pana Waldemara Lipkę.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. (000GX7LBO0VIW1G6).