Raport bieżący nr 5/2023

Zarząd PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 3 kwietnia 2023r. Spółka OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Olsztynie, będąca spółką zależną od emitenta, podpisała Umowę zakupu urządzenia/offsetowej maszyny drukującej, na mocy której nabyła ośmiokolorową offsetową maszynę arkuszową z perfektorem KOMORI LITHRONE GL-840P w wersji "advance" drukującą w technologii konwencjonalnej. Cena przedmiotu umowy wynosi powyżej 10 mln zł. Sprzedający udzielił gwarancji jakości na okres 24 miesięcy. Postanowienia umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podanie informacji o zawarciu przedmiotowej umowy do publicznej wiadomości jest uzasadnione z uwagi na wartość przedmiotu umowy.