Raport bieżący 6/2023

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A. z siedziba w Laskowicach (dalej jako "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 17 kwietnia 2023 roku podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł na akcję, tj. w łącznej wysokości 4 680 496 zł.

Powyższy wniosek Zarządu będzie podlegał ocenie przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy przez Emitenta za rok 2022, w tym kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy, dnia dywidendy i terminu jej wypłaty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP S.A.