RAPORT BIEŻĄCY 9/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 maja 2023 roku wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. (000H73R6RH47PVD6).