Raport bieżący 12/2023

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach, działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554), informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 maja 2023 roku wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ :

1. Waldemar Ryszard Lipka - 1.453.493 akcje, co uprawnia do 1.453.493 głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, które stanowią 31,05 % w ogólnej liczbie głosów, a na tym ZWZ stanowiły 37,23 % głosów.

2. Edward Łaskawiec - 1.071.962 akcje co uprawnia do 1.071.962 głosów, które stanowią 22,90 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 27,46 % głosów;

3. Danuta Knabe - 955.482 akcji, co uprawnia do 955.482 głosów, które stanowią 20,41 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 24,47 % głosów;

4. Witold Knabe - 327.669 akcji, co uprawnia do 327.669 głosów, które stanowią 7,00 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 8,39 % głosów;