Raport bieżący 29/2023

Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Laskowicach informuje, iż w treści raportu bieżącego nr 29/2023 z dnia 14 września 2023r. dot. nabycia akcji przez Prezesa Zarządu - wystąpiła oczywista omyłka pisarska w oznaczeniu daty otrzymania przez Spółkę zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Waldemara Lipkę - Prezesa Zarządu Emitenta. W raporcie omyłkowo wskazano, iż spółka przedmiotowe zawiadomienie otrzymała w dniu 2 sierpnia 2023r., a w rzeczywistości miało to miejsce w dniu 14 września 2023r.

Poniżej prawidłowa treść raportu:

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 14 września 2023r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Waldemara Lipkę - Prezesa Zarządu Emitenta. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu."

 

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-kompap-sa-29-2023-korekta-raportu-biezacego-nr-29-2023-nabyc,nId,7048489#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome