Raport bieżący 30/2023

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent") informuje, że otrzymał w dniu 21 września 2023 r. zawiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Edwarda Łaskawiec - Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. (000HOV6WIP23DIJ5).