Raport bieżący 3/2024

Zarząd PPH KOMPAP SA w Laskowicach informuje, że w dniu 10 stycznia 2024r. nastąpiła zmiana w składzie Zarządu Spółki Komunikacja Masowa Sp. z o.o. z siedzibą w Laskowicach - spółki zależnej od PPH KOMPAP S.A.

Do obecnego Zarządu spółki dołączyli p. Waldemar Lipka, który objął funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz p. Grzegorz Morawski, który objął funkcję Członka Zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu w dalszym ciągu sprawuje Pan Piotr Mazur.