Raport bieżący 11/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść projetów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23 maja 2024r.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. (000J0ZBPQQFXGFRM).