Raport bieżący 13/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23 maja 2024 roku wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. (000J70Q1QYM7558T).