Raport bieżący 16/2024

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach, działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620), informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 maja 2024 roku wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ :

1. Waldemar Ryszard Lipka - 1.501.650 akcje, co uprawnia do 1.501.650 głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, które stanowią 32,08 % w ogólnej liczbie głosów, a na tym ZWZ stanowiły 37,77 % głosów.

2. Edward Łaskawiec - 1.100.906 akcje co uprawnia do 1.100.906 głosów, które stanowią 23,52 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 27,69 % głosów;

3. Danuta Knabe - 955.482 akcji, co uprawnia do 955.482 głosów, które stanowią 20,41 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 24,03 % głosów;

4. Witold Knabe - 327.669 akcji, co uprawnia do 327.669 głosów, które stanowią 7,00 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 8,24 % głosów;