Raport bieżący 9/2024

Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Laskowicach informuje że w dniu 2 kwietnia 2024r. spółka zależna od emitenta - OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Olsztynie otrzymała decyzję wydaną przez Prezydenta Miasta Olsztyna w dniu 28 marca 2024r. ustalającą warunki zabudowy na dz. Nr 28; 30/1; 29/2 w obrębie geodezyjnym 92 przy ul. Towarowej w Olsztynie dla inwestycji obejmującej budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami na poziomie -1, z garażami podziemnymi na poziomach -1; -2 -3 i niezbędną infrastrukturą wraz z rozbiórką istniejących budynków.

Decyzja jest nieostateczna.

Po uprawomocnieniu decyzji Zarząd spółki zależnej podejmie działania mające na celu sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

Podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż ustalenie warunków zabudowy nieruchomości spółki zależnej spełnia przesłanki do uznania jej za informację poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt a rozporządzenia MAR.